Trendit | Tieto & Trendit

Trendit

Uusimmat päivitykset keskeisistä talous- ja väestöindikaattoreista
Kokonaistuotanto

Suhdannekuvaaja

Teollisuustuotanto

Volyymi-indeksi

Työllisyysaste

Prosenttia

Työttömyysaste

Prosenttia

Inflaatio

Kuluttajahintojen vuosimuutos, prosenttia

Väestön ikärakenteen kehitys

Väestö ikäluokittain, prosenttia koko väestöstä

Väestön koulutusaste

Väestön (yli 15-vuotiaat) koulutusrakenne

Pienituloisuusaste

Pienituloisia vastaavasta väestöstä