8/2012 | Tieto & Trendit

Uusin numero

3/2017
Tieto&trendit
Teema Työ
Arkisto
Tieto & Trendit

Lehdessä 8/2012:

Tieto&trendit 8/2012

Pääkirjoitus: Taloutta ohjataan hyvillä tilastoilla, Marjo Bruun